2.4.2018 / Gösterim Sayısı : 510

Genç Çiftçiler 2018 Yılında da Desteklenecek

 2018 Yılı Genç Çiftçi Desteklemesi hibe programı ile ilgili temel uygulama mevzuatı olan "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/12)" 24 Mart 2018 tarih ve 30370 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacına yönelik olarak uygulanacak olan program kapsamındaki başvurular 02 Nisan 2018 – 30 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvuru işlemleri öncelikle (http://gencciftci.tarim.gov.tr) sitesinden gerçekleştirilecek olup, sistemden alınacak başvuru dilekçesi, ekleri ve diğer belgeler ile birlikte yatırımın yapılacağı İlçe Müdürlüğüne şahsen başvurularak teslim edilecektir.        

Programın içeriği, başvuru konuları ve koşulları ile uygulama süreci hakkında yayınlanan tebliğ ile birlikte, tebliğ ekleri ve Bakanlığımızca yayınlanacak olan Uygulama Rehberi hususları esas alınacaktır. Bu bağlamda aşağıda linki belirtilen tebliğ metni ve eklerinin incelenmesi yanı sıra yayınlanacak olan Uygulama Rehberi'nin dikkatlice incelenmesi sonrasında başvuru işlemleri için harekete geçilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir.

İl ve İlçe Müdürlükleri bünyesinde kurulacak olan Proje Yürütme Birimleri tarafından Hibe Programı ile ilgili olarak bilgilendirme ve yayım faaliyetleri de başvuru süreci ile birlikte eş zamanlı olarak sağlanacaktır.

Uygulamadan azami sayıda Genç Çiftçimizin yararlanabilmesi için Müdürlüğümüz ve İlçe Müdürlüklerimiz koordinasyon içerisinde hizmet sunacak olup, projenin başarıyla sürdürülebilmesi için yayınlanmış ve yayınlanacak olan mevzuat ve diğer hususlarda (bursa.tarim.gov.tr), (http://www.tarim.gov.tr/TRGM) ve (http://gencciftci.tarim.gov.tr) uzantılı internet sitelerinden  yararlanılabilecektir.

            Konu ile ilgili açıklama yapan Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hacı Dursun YILDIZ "İlimiz tarımının ve kırsal yaşamının daha da geliştirilmesi için tüm paydaşlarımızın konu hakkında bilgi edinmesi ve daha fazla kişiye ulaştırılması hususunda yayım faaliyetlerine katkı sağlaması dilekleriyle, projenin Bursa'mıza hayırlı olmasını dilerim." dedi.

''