24.10.2018 / Gösterim Sayısı : 66

Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Tebliğ Değişikliği

MADDE 1 – 8/5/2018 tarihli ve 30415 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2018/22)'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki tablonun sağ üst köşesinde yer alan "Açık alanda (paket): 100TL/da" ibaresi "Açık alanda (paket): 130TL/da", Turunçgil satırında yer alan "50 (Feromon+Tuzak)" ibaresi "80 (Feromon+Tuzak)" olarak ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "50 TL/da" ibaresi "80 TL/da" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "26/10/2018" ibaresi "30/11/2018" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan "7/12/2018" ibaresi "14/12/2018" olarak, aynı maddenin beşinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "14/12/2018" ibaresi "21/12/2018" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

''