Staj İşlemleri

2018 YILI STAJ İŞLEMLERİ

İl Müdürlüğümüz Stajyer Öğrenci işlemleri 12.11.2014 Tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Staj Yönergesi" hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir.         

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Staj Yönergesi kapsamında;

1.      Staj başvurusu yapan öğrencilerin aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

  • Öğrenci olduğuna dair Fotoğraflı belge (Mühürlü İmzalı-ASLI)
  • Stajyerin eğitim gördüğü kurumdan öğrencinin staj tarihi-süresini ve kurumumuzda staj yapmasının uygun olduğunu belirtir yazı (Staj programlarının sağlıklı olarak yapılabilmesi için müracaat aşamasında staj süresi ve tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir)
  • 2 Adet Fotoğraf
  • 2 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Staj değerlendirme formu (Okullarından temin edilecek)
  • Stajyere ait banka hesabı IBAN Numarasını gösteren hesap cüzdanı, dekont veya bilgi fişi
  • SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (Öğrencinin eğitim gördüğü kurumdan alınacak bu belge staj yapmaya gelirken getirilecektir)

2.      Müracaatlarla ilgili yapılacak değerlendirmenin sonucu öğrencilerin Dekanlık veya Okul Müdürlüklerine bildirilecektir. Staj müracaatında bulunan öğrenciler sonuçları okullarından da takip edebilecek olup, ayrıca İl Müdürlüğümüz web sitesinden de duyurulacaktır.

3.      Bu yılki Staj Uygulama Takvimi aşağıda belirtilmiştir.
 

Takvim DönemiFaaliyet Konusu
02.01.2018 - 30.04.20181-) Başvuru aşaması.
02.05.2018 - 11.05.2018

1-) Başvuruların değerlendirmesi

2-) Değerlendirme sonucunun Eğitim birimlerine duyurulması       

BAŞVURU DİLEKÇESİ  | 

''