T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Bitki Koruma Ürünleri Bayi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Yayın Tarihi : 17.5.2022

Ülkemizde bitki koruma ürünleri ile zirai mücadele alet makinalarının üretimi, piyasaya arzı, depolanması, satışı ve kullanımı 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelikler ve Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ve Depolanması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir.

İlimizde faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri (BKÜ) bayilerini bilgilendirme amacıyla yapılan toplantıların ilki Mudanya'da, ikincisi ise Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçelerimizin katılımıyla İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapıldı.  Toplantıya; Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Doğan, Mudanya İlçe Müdürü Ergün Karadağ,  İl ve İlçe Müdürlüğü Bitki Sağlığı Personelleri, Bitki Koruma Ürünleri Bayileri, Bayi Sorumlu Yöneticileri ile Bitki Koruma Ürünleri Stok Takip Programını kullananlar katıldı.

BKÜ bayilerinin üstlendikleri görev ve sorumlulukla bitkisel üretimde önemli bir yer tuttuğunun altı çizilen toplantıda, BKÜ Stok Takip Programının kullanımı ve bayilik faaliyetleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlara değinildi. Bayilik faaliyetlerinin belli bir mevzuata tabi olup, bu çerçevede yürütülen her türlü iş ve işlemlerin uygulanmasında geçerli olan mevzuat hükümleri hakkında bilgilendirme yapıldı.