T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Kanadı Noktalı Sirke Sineği İle Biyoteknik Mücadele Projesi Kapsamında Tuzak Dağıtımı Yapıldı

Yayın Tarihi : 26.7.2022

         Meyve yetiştiriciliği için tehlike oluşturabilecek meyve sineklerinin en önemlilerinden biri olan Kanadı noktalı sirke sineği (Drosophila suzukii (Matsumura)) ile biyoteknik mücadele kapsamında Keles'e bağlı Baraklı Mahallesinde, üreticilere tuzak dağıtımı yapıldı.

       Dağıtım töreni Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül'ün yanı sıra Keles Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, Keles İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Oruç ve Uludağ İhracaatçılar Birliği Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan'ın katılımıyla gerçekleşti.

         Hamit Aygül, kaliteli üretim yaparak, ürünlerin kimyasal ilaçlardan uzak, temiz ve kalıntısız içerikle piyasaya sunulmasının en önemli hedef olduğunu söyledi

        İl Müdürü Hamit Aygül, meyve ve sirke sineği zararlılarıyla mücadele için yürütülen, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen çalışmalarla özellikle Bursa'nın ihracat ürünleri olan Şeftali, Kiraz, Armut, Bursa Siyah İnciri ile mavi yemiş, çilek, ahududu, böğürtlen gibi ürünlerde Meyve sinekleri ve özellikle de Kanadı noktalı sirke sineği nedeniyle oluşabilecek ekonomik kayıpları önlenmesinin amaçlandığını söyledi.

''Projemiz iki aşamalı olup Biyoteknik Mücadele ve Kültürel Mücadele yöntemlerinin uygulanması şeklinde yürütülecektir.''

          Tuzak dağıtımında konuşan Aygül, Kimyasal mücadele dışında mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve üreticilere benimsetilmesi çalışmalarına da başlandığını belirtti.

         Hamit Aygül: ''Projemiz iki aşamalı olup Biyoteknik Mücadele ve Kültürel Mücadele yöntemlerinin uygulanması şeklinde yürütülecektir. Proje kapsamında üreticilerimize dağıtılmak üzere 1500 adet özel tuzak yaptırıldı. Ayrıca tuzaklarda kullanılmak üzere 500 lt elma sirkesi alımı yapıldı, hasat artıklarının toplanması amacıyla da 3000 adet özel siyah poşet yaptırıldı. Kanadı noktalı sirke sineği ile ilgili çalışmalara Keles ilçemizde maviyemiş üreticilerimizin bahçelerinde başladık. İlimizde yaklaşık 2500 da alanda maviyemiş üretimi yapılmakta olup, 2021 yılında 860 ton üretim gerçekleşmiştir. Bu sene üretimin 2.000 tonu aşmasını beklemekteyiz. Türkiye'deki toplam üretim kadar, Bursa üretim yapmış olacak. Bu sizlerin özverisi ile oluyor. Kanadı noktalı sirke sineklerinin yakalanmasında cezbedici olarak elma sirkesi kullanılacak. Özel olarak yaptırılan bu tuzaklara elma sirkesi konularak, tuzaklar bahçelere yaklaşık 3-5 m aralıklarla bahçe büyüklüğüne göre asılarak takip edilecek. Zararlı popülasyonu ekonomik zarar eşiğine ulaştığında tuzak sayıları arttırılarak, kitle imha yöntemi ile Biyoteknik Mücadele yapılacak. Bu yöntemin başarılı olmasında etken olan diğer bir husus bahçe temizliğidir. Hasat sonrasında bahçede bırakılan ve toplanmayan çürük meyveler, hastalık ve zararlılar için bir bulaştırma kaynağı oluşturmakta ve hayat döngülerini burada devam ettirmektedirler. Bu ıskarta meyvelerin siyah poşetlere toplanarak bahçeden uzaklaştırılması daha sağlıklı ürün elde etmek için de önem taşımaktadır.'' dedi.

          İl Müdürü; bu proje ile Biyoteknik Mücadele Yöntemi yaygınlaştırılarak, doğal dengenin korunacağını, üreticilerin mücadele masraflarının azalarak, ekonomik tasarruf sağlanacağını ve tüketiciler için ilaç kalıntısı olmayan ürünlerin elde edilmiş olacağını belirtti.

Kanadı noktalı sirke sineği (Drosophila suzukii (Matsumura)) Nedir?

       Kanadı noktalı sirke sineği,  Avrupa'da son yıllarda birçok ülkede tespit edilmiş olup, Avrupa Birliği EPPO A2 listesinde yer almaktadır. Önemli bir karantina zararlısı olan kanadı noktalı sirke sineği, diğer türlerinden farklı olarak ağaç üzerinde bulunan olgunlaşmış sağlıklı meyvelerde beslenmektedir. Meyve sinekleri yumurtalarını hasattan önce olgunlaşmış meyve içine bırakır. Yumurtadan çıkan larva meyve içinde beslenerek meyvenin yumuşamasına ve pazar değerinin düşmesine neden olur.