T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

BURSADA GÜBRE FİRMALARINA SIKI DENETİM

Yayın Tarihi : 2.9.2022

       Gübre Firmalarına Yapılan Denetimlerde 4 Firmaya Toplam 478.000 TL Ceza Kesildi   
       
       İl Müdürlüğümüz Gübre Denetçileri  tarafından yapılan gübre denetimleri kapsamında alınan numunelerde  yapılan analizlerde İçeriği çok düşük ve içerik eksikliği olan gübreler tespit edilmiştir. Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendine belirtilen ‘‘Piyasaya ancak teknik düzenlemesine uygun ürünleri arz eder. Teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünleri, uygunsuzluklarını gidermeden piyasaya arz edemez ve piyasada bulunduramaz’’ hükmüne  aykırılıktan, İlgili firmalara 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendine göre idari para cezası uygulanmıştır. 
İlimizde Yapılan denetimlerde. İkisi Bursa, diğerleri de  Antalya ve Uşakta firması olmak üzere Dört Firmaya  toplamda 478.000 TL ceza kesilmiştir. Denetimlerimiz devam etmektedir.