T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Marmara Bölgesi II. Etap Bölge Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı Bursa’da Düzenleniyor

Yayın Tarihi : 5.9.2022

        Tarım ve Orman Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğünce taşra birimleri ile etkin ve etkili iletişim kurarak insan kaynağı, disiplin ve mali işler hususlarında yaşanılan sorunların çözümüne yönelik Marmara Bölgesi II. Etap Bölge Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı düzenlendi.

       Bursa Diyanet İşleri Başkanlığı Bursa Dini İhtisas Merkezi Müdürlüğünde bugün başlayan ve 5 gün devam edecek olan eğitimlerin ilk gününe Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci çevrimiçi olarak katılım sağladı. Toplantıda ayrıca, Marmara Bölgesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı tüm birim amirleri hazır bulundu. Çevrimiçi olarak toplantıya katılan Bakan KİRİŞÇİ yapmış olduğu konuşmada;

       " Son dönemde küresel sorunlara bağlı tarımsal üretin zincirinde yaşanan aksaklıklar daha fazla hissedilir olmuştur. Biz almış olduğumuz ve alacağımız tedbirler ile muhtemel zararların önüne geçtik. Hepimizin yaşadığı global kriz tarım sektörünün ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Vatandaşlarımızı hem bugün yaşanan krizden korumak hemde gelecek kuşaklara yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için tarım politikalarımızı üç sac ayağına oturttuk. Bunlardan ilki ekilişleri artırmak ikincisi verimi yükseltmek üçüncüsü de kaliteyi artırmaktır. Yerel tarım ekonomisini artırmak, gıda güvenliğini sağlamak, taze ve ucuz gıdaya erişimi sağlamak, tarımda istihdamı artırmak için gerekli çalışmaları yapmaktayız. Sürdürülebilirlik tarımda ki kırmızı çizgimizdir. Bünyemizde çalışan her bir personelimizin Bakanlığımız hedefleri ile uyumlu ve artan verimlilikte çalışabilmesi için Kurum içi eğitimlerin çok önemli olduğuna inanıyorum. Sizlerden beklentim bulunduğunuz konumda öncelikle üreticilerimizin sorunlarını çözmeye odaklı bir anlayış içinde olmanızdır. Marmara Bölgesi 2. Etap eğitim ve istişare toplantısının siz değerli mesai arkadaşlarıma yararlı olmasını dileğiyle selamlarımı sunuyorum. " dedi.

         İdari Mali Şubelerinin çalışmalarına yönelik bilgilendirici eğitimlerin düzenlendiği II. Etap Bölge Bilgilendirme ve İstişare Toplantısına katılan Personel Genel Müdürü Adem Dinç istişare, koordinasyon ve eğitim konularında bilgilendirme yaptı. Personel Genel Müdürü DİNÇ yapmış olduğu konuşmada;

        " Toplantının amacının Bakanlık Merkez birimleri ile bağlı kuruluşlar, İl ve İlçe Müdürlükleri ile bir araya gelerek istişare etmek, eğitim ve bilgilendirme yolu ile tereddüt duyulan konular hakkında karşılıklı işbirliği ile aydınlatma ve çözüme kavuşturulmasıdır. Bu şekilde uygulamada olabilecek hataları minimize etmektir. İlk programımıza Ege Bölgesi ile başladık Marmara bölgesi ile devam ediyoruz. İlerleyen günlerde diğer bölgelerimizde de çalışmalarımız devam edecektir. Bu programda sorumluluk alan tüm İl Müdürlerimize ve personelimize azimli çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. " dedi.

       Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül Toplantıda yaptığı konuşmada iletişimin önemini vurguladı. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de devletler ve devleti oluşturan kurumlar ile toplumlar, varlıklarını sürdürebilmek için  "iletişim kurmak" zorundadır diyen İl Müdürü Aygül, ''İletişim, farklı yöntemler kullanılarak başkalarına bilgi aktarma yeteneği olarak tanımlanabildiği gibi günümüzde var olan bilgiyi en kısa sürede ve en doğru şekilde iletmek olarak da kabul görmektedir. Ayrıca iletişim, personel-yönetim ilişkilerinde, davranışı etkileyen en önemli faktörlerden biridir.

         Merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan bakanlık personeli bakanlığımızın sahip olduğu en önemli kaynaklardan biridir. Bu kaynağın motive edilmesi, etkin ve doğru olarak kullanılması belirlenen hedeflerin ulaşılmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca günümüzde kurumların başarısını artırmada en önemli aktif unsur olan insan kaynağının verimli kullanılmasının gerekliliği, performans değerlemesi, üzerinde önemle durulması gereken bir konu haline dönüştürmüştür.'' dedi.

         Hamit Aygül: ''Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Merkez ve merkez birimleriyle  taşra ve birimleri arasında  var olan iletişimin etkinleştirilerek daha verimli hale getirilmesi amacıyla Bölge toplantılarında Bakanlığımızca oluşturulacak olan stratejik planların, hedeflerin doğru belirlenmesi, ulaşılabilir hedefler koyulması için sahadan alınan bilgilerin en etkin ve doğru biçimde ilgili yerlere ulaştırılmasında, mevcut insan kaynağının verimli ve doğru kullanılması ile birlikte var olan verimliliğin artırılmasına, ulaşılacak hedeflere en ekonomik bir disiplin içerisinde ulaşılmasına ve birimler arasında işleyiş bakımından bir bütünlüğe katkı yapacak toplantıyı düzenleyen Yetenek Yönetimi ve Eğitim Daire Başkanlığına teşekkür ederim.

        Toplantının öncelikle bakanlığımıza olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını diliyor sizleri tarım ve sanayinin birlikte gelişebildiği ender şehirlerden olan Bursa'mızda misafir etmekten mutluluk duymaktayım.'' şeklinde konuştu