T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Tek Tırnaklı Hayvanların Kimliklendirmesi Toplantısı Yapıldı

Yayın Tarihi : 2.12.2019

​Tek tırnaklı hayvanların (At, eşek, katır) Ruam, Afrika At Vebası, Durin ve Atların Enfeksiyöz Anemisi hastalıkları yönünden sağlık taramasından geçirilip, hastalıktan ari olarak ilan edildiği Ankara, İstanbul, İzmir, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illeri TR-1 illeri olarak tanımlanmaktadır. Bakanlığımızca TR-1 illerine Bursa, Eskişehir ve Kocaeli illerinin de eklenmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda Bursa, Eskişehir ve Kocaeli illerinde Ruam, Afrika At Vebası, Durin ve Atların Enfeksiyöz Anemisi hastalıkları yönünden serosurvey çalışması yapılacak olup, aynı zamanda Türk Soy Kütüğüne Kayıtlı Safkan Arap ve İngiliz atları hariç tüm tek tırnaklı hayvanlar mikroçip ile kimliklendirilerek TÜRKVET' te kayıt altına alacaktır.
Bu amaçla, İl Müdürlüğümüz Konferans Salonunda konuya ilişkin toplantı düzenlendi. Toplantıya Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığından konunun uzmanları Veteriner Hekim Cüneyt TURAN ve Veteriner Hekim Hüseyin EŞ, İl ve İlçe müdürlüklerimizde görevli veteriner hekimlere bilgilendirme sunusu yaptı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Akif ŞENYÜREK; “TR-1 illerine Bursa’nında dahil edilerek, ilimizde tek tırnaklı hayvanlarda görülen zoonoz hastalıkların elimine edilmesinde önemli bir adım atıldığını vurgulayarak, çalışmayı yapacak olan veteriner hekimlere başarılar diledi.”