Şube Müdürleri

Esra UZUN - Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü

 

                  Adı-Soyadı:Esra UZUN
                  Doğum Yeri ve Yılı:Bursa-1980
                  Telefonu: (224)2464230/1135
                  e-mail: esra.uzun@tarim.gov.tr
                  Mezuniyeti:U.Ü-Ziraat Fakültesi-Bahçe Bitkileri-2001
Akdeniz Üniversitesi-Ziraat Fakültesi-Tarım Ekonomisi-2016 (Yüksek Lisans)

Serkan BEYDİLLİ - Gıda ve Yem Şube Müdürü


Adı-Soyadı:Serkan BEYDİLLİ
Doğum Yeri ve Yılı:​Bursa - 1978
Telefonu:(224)2464230/1150
e-mail:
​serkan.beydilli@tarimorman.gov.tr
Mezuniyeti:VU.Ü-Ziraat Fakültesi-Tarım Ekonomisi-2000

Ömer DOĞAN - Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü

                  Adı-Soyadı:Ömer DOĞAN
                  Doğum Yeri ve Yılı:Besni-1971
                  Telefonu: (224)2464230/1175
                  e-mail:  omer.dogan@tarim.gov..tr
                  Mezuniyeti:HarranÜniversitesi Ziraat Fakültesi -Tarla Bitkileri-1994

İlker BEKTAŞ- Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü


  Adı-Soyadı:​İlker BEKTAŞ
   Doğum Yeri ve Yılı:İst/Bakırköy-1974
   Telefonu:(224)2464230/1200
      e-mail:
ilker.bektas@tarimorman.gov.tr
     Mezuniyeti:​U.Ü.Veteriner Fakültesi-1997

Mustafa AKKAŞOĞLU - Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü

Adı-Soyadı:Mustafa AKKAŞOĞLU
Doğum Yeri ve Yılı:Bursa/Yıldırım -1983
Telefonu:(0224) 2464230/1115
e-mail:  mustafa.akkasoglu@tarimorman.gov.tr
Mezuniyeti:U.Ü. Veteriner Fakültesi-2009

M.Cüneyd ÇAVUŞOĞLU - Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube MüdürüAdı-Soyadı:M.Cüneyd ÇAVUŞOĞLU
Doğum Yeri ve Yılı:Erciş-1979
Telefonu:(224) 2464230/1120
e-mail: cuneyd.cavusoglu@tarimorman.gov.tr
Mezuniyeti:Yüzüncüyıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi-Bahçe Bitkileri-2001
NKÜ.Fen Bil.Ens. Bahçe Bitkileri -2012 (Yüksek Lisans)
19 Mayıs Üni.Fen Bilimleri Ens. Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme -2018 (Yüksek Lisans)

Beyami UĞUR - Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü

Adı-Soyadı:Beyami UĞUR
Doğum Yeri ve Yılı:Mustafakemalpaşa-1978
Telefonu:(224)2464230/1100
e-mail:  beyami.ugur@tarimorman.gov.tr
Mezuniyeti:          18 MArt Üniversitesi-Ziraat Fakültesi-Bahçe Bitkiler-2002       

Behzat AK - Çayır,Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü

Adı-Soyadı:Behzat AK
Doğum Yeri ve Yılı:Of-1972
Telefonu:(224) 2464230/1191
e-mail:  behzat.ak@tarimorman.gov.tr              
Mezuniyeti:           Uludağ Üniversitesi -Ziraat Fakültesi/Zootekni- 1995             

Mahmut ASYA - İdari ve Mali İşler Şube MüdürüAdı-Soyadı:Mahmut ASYA
Doğum Yeri ve Yılı:Muş- 1971
Telefonu:(0224) 2493113
e-mail:  mahmut.asya@tarimorman.gov.tr
Mezuniyeti:          Anadolu Ünv. Yönetim Organizasyon
''